On-line programy MBA - študujte kdekoľvek!

Ako prebieha on-line štúdium?

1.
štúdium zahŕňa 10 on-line študijných modulov a vypracovanie záverečnej práce
2.
v úvodnom seminári sú študenti oboznámení s výučbou a moderním on-line výučbovým systémom
3.
výklad jedného modulu je v rozsahu dvoch hodín
4.
výstupom z každého modulu je vypracovanie seminárnej práce
5.
všetky študijné materiály poskytujeme zdarma on-line
6.
štúdium je vysoko interaktívne a umožňuje aktívnu komunikáciu s lektorom i ostatnými študentmi
7.
najmodernejší on-line výučbový systém poskytuje veľký priestor pre zdieľanie a prácu s najrôznejšími typmi materiálov
8.
štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 

Prečo študovať práve na
Cambridge Business School?