On-line programy MBA - študujte kdekoľvek!

Ako prebieha on-line štúdium?

1.
štúdium zahŕňa 10 on-line študijných modulov a vypracovanie záverečnej práce
2.
výklad  jedného modulu je v rozsahu 3x45 minut
3.
výstupom z každého modulu je vypracovanie seminárnej práce
4.
všetky  študijné materiály  poskytujeme zdarma  on-line
5.
štúdium je vysoko interaktívne  a umožňuje aktívnu komunikáciu s lektorom i ostatnými študentmi
6.
najmodernejší on-line výučbový systém poskytuje veľký priestor pre zdieľanie a prácu s najrôznejšími typmi materiálov
7.
štúdium je  ukončené vypracovaním záverečnej  práce a jej obhajobou.
 
 

Prečo študovať práve na
Cambridge Business School?